top of page

Delo

V sredo, 7. 12. 2016, smo si prvič ogledali laboratorij, v katerem bomo opravljali praktično delo. Usposabljali se bomo v srednješolskem centru, kjer izobražujejo dijake in odrasle. Po začetnem razočaranju, zaradi pričakovanega dela na univerzi, smo uredili naše misli in sklenili, da bomo potegnili čim več iz ponujenega. Z nestrpnostjo pričakujemo jutrišnji dan, ko se bomo preizkusili v našem znanju mikrobiologije.

Kuhanje agarja

V laboratoriju smo pripravljali agar, vendar na malo drugačen način kot smo ga delali mi v šoli. Razdelili smo se v dve skupini, s Saro sva pripravili 150 ml agarja urea, fanta pa 250 ml agarja EMB. Sporazumevanje je bilo malo težje, ker nismo dobili navodil v angleščini. Za razliko od nas, oni agar pripravljajo na kuhalnikih. Agar smo dali v avtoklav, kjer je ostal 20 minut, nato pa smo ga uporabili za gojišča.

Test za preverjanje prisotnosti katalaze

Z ezo smo vzeli vzorec bakterij iz gojišča in jih pomočili v epruveto z vodikovim peroksidom. Prisotnost katalaze smo dokazali z nastajanjem mehurčkov v epruveti.

Kulturo smo prenesli na sterilno gojišče in jo na gosto razmazali po petrijevki. Po določenem času smo dodali sedem različnih antibiotikov in dali v inkubator. Gojišče bo čez noč v inkubatorju, rezultate bomo opazovali naslednji dan.

Antibiogram
Razredčitev vzorca na gojišču

Razredčitev vzorca na gojišču smo delali s plastično ezo. Da smo ohranili sterilno okolje, smo razredčitev delali ob ognju. Z ezo smo odvzeli vzorec in ga razmazali po sterilnem gojišču. Razredčitev je odvisna od tega, kako vzorec razmažeš po gojišču.

Iz gojišča smo vzeli bakterije in jih razmazali po objektnem steklu, na katerega smo predhodno kapnili kapljico vode. Nato smo posušili in nad ognjem fiksirali vzorec. Na vzorec smo kapnili nekaj kapljic kristalvioletnega barvila (modro barvilo), ga odlili in fiksirali z lugolom. Po določenem času smo sprali z vodo in nato z alkoholom. Na vzorec smo kapnili še nekaj kapljic safranina (rdeče barvilo) in ga po določenem času sprali z vodo in posušili. Vzorec smo nato pogledali pod mikroskopom in ugotovili, da so bile bakterije v vzorcu gram pozitivne, ker so bile modre barve.

Barvanje po Gramu
Barvanje po Ziehl-Neelsenu

Barvanje po Ziehl-Neelsenu je specialno barvanje, pri katerem se obarvajo bacili tuberkuloze in druge acidorezistentne bakterije rdeče, druge bakterije, tkivne celice in sluz, pa modro.

 

Postopek je vključeval celice v suspenziji, ki smo jih dali na stekelce, nato smo jih posušili na zraku in fikrirali nad ognjem. Rešetko, ki je bila nad umivalnikom, smo prelili s fuksinom, rdečim barvilom, nato smo z ognjem segrevali in sprali pod tekočo vodo. Vzorec smo sprali z etanolom, s čimer smo odstranili barvo s celic, ki nimajo lipidne plasti. Vzorcu smo dodali metilen modro, ga spirali z vodo in posušili na zraku. Vzorec smo potem pogledali pod mikroskopom in zaradi modrega obarvanja ugotovili, da v vzorcu niso prisotni bacili tuberkuloze in acidorezistentne bakterije.

Nekatere vrste bakterij so pod določenimi pogoji sposobne tvoriti kapsule, posebne ovojnice iz hidratiranih polisaharidov, ki obdajajo celično steno posameznih celic ali skupkov celic.

Kulturo smo nanesli na objektno stekelce, posušili (vzorca nikakor ne smemo fiksirati) in pobarvali s kristal violetom. Odvečno barvilo smo po določenem času sprali z 20 % vodno raztopino bakrovega (II) sulfata (VI), ga posušili in pogledali pod mikroskopom. Ker se pod mikroskopom okoli bakterij ni videla svetloba, smo ugotovili, da bakterije v vzorcu niso imele kapsule.

Barvanje kapsul

Primer vzorca s kapsulami.

Barvanje po Bartholomew and Mittwerju

Namen je barvanje endospor v bakterijski celici. V postopku se endospore obarvajo zeleno, citoplazma pa rožnato.

Vzorec iz suspenzije smo razmazali po objektnem stekelcu in ga fiksirali nad ognjem. Nato smo ga prelili z malachit zelenim barvilom in ga po določenem času sprali z vodo. vzorec smo obarvali še s safraninom, rdečim barvilom, ki smo ga prev tako sprali z vodo. Ker nam je zmanjkalo časa, smo tako pripravljen vzorec smo shranili in ga pogledali pod mikroskopom naslednji dan.

V našem vzorcu ni bilo endospor.

Kuhanje agarja
Barvanje po gramu
bottom of page